Sveiki prisijungę į programavimo akademiją 

Padėsime jums suvokti ir įsisavinti pagrindinius programavimo principus. Baigę mokslus turėsite galimybę tapti talentingu programuotoju.

1-2 klasė programavimas

Bus supažindinami su kompiuterio pagrindais, programavimo kalbomis, animacijos kūrimu, grafiniu objektų kūrimu ir redagavimu

1. Darbo kompiuteriu pradmenys;

2. Susipažinimas su programavimo kalbomis;

3. Animacijos kūrimas (I lygis):

• Įrankiai, spalvos, objektų sąryšis;
• Judesio kūrimas;
• Sudėtinis objektas, tekstas;
• Garsas

4. Grafinių objektų kūrimas ir redagavimas (I lygis):

• Piešimo, teksto įrankiai;
• Sluoksniai, mygtukai, tekstūros;
• Animacija;

Užsiemimų kaina 20€/mėn. - 4 kartai per mėnesį

Užsiemimų trukmė: 60 min.


01

3-4 klasė programavimas

Bus supažindinami su kompiuterio pagrindais, programavimo kalbomis, animacijos kūrimu, grafiniu objektų kūrimu, redagavimu ir algoritmavimo pradmenimis

1. Darbo kompiuteriu pradmenys;

2. Programavimo kalbos;

3. Animacijos kūrimas (II lygis)

• Įrankiai, spalvos, objektų sąryšis;
• Judesio kūrimas;
• Sudėtinis objektas, tekstas;
• Garsas

4. Grafinių objektų kūrimas ir redagavimas (II lygis):

• Piešimo, teksto įrankiai;
• Sluoksniai, mygtukai, tekstūros;
• Animacija;

5. Algoritmavimo pradmenys;



Užsiemimų kaina 20€/mėn. - 4 kartai per mėnesį

Užsiemimų trukmė: 60 min.

02

5-8 klasė programavimas

Bus mokoma trimatės grafikos, programavimo pagrindų, algoritmavimo, animacijos kūrimo, grafinių objektų kūrimo ir redagavimo.

1. Trimatė grafika, vaizdo žaidimų projektavimas;

2. Animacijos kūrimas (III lygis):

• Įrankiai, spalvos, objektų sąryšis;
• Judesio kūrimas;
• Sudėtinis objektas, tekstas;
• Garsas

3. Grafinių objektų kūrimas ir redagavimas (III lygis):

• Piešimo, teksto įrankiai;
• Sluoksniai, mygtukai, tekstūros;
• Animacija;

4. Programavimo pagrindai:

• Algoritmai;
• Sąlyginiai sakiniai;
• Ciklai;
• Masyvai;

5. Žaidimų kūrimas (Greenfoot).



Užsiemimų kaina 20€/mėn. - 4 kartai per mėnesį

Užsiemimų trukmė: 60 min.

9-10 klasė programavimas

Bus mokoma trimatės grafikos, programavimo pagrindų, algoritmavimo, animacijos kūrimo, grafinių objektų kūrimo ir redagavimo, tinklapio kūrimo.

1. Programavimo pagrindai:

• Algoritmai;
• Sąlyginiai sakiniai;
• Ciklai (WHILE, FOR, ciklas cikle);
• Masyvai;

2. Programavimo sintaksės pagrindai:

• Programavimo principai. Pirmoji programa.
• Veiksmai, kintamieji, įvestis, sąlyga, while ciklas.
• Pažintis su funkcijų kūrimu;
• For ciklas. Programos perdarymai.

3. Tinklapių kūrimas:

• HTML;
• XHTML;
• CSS technologija;
• WEB svetainių kūrimas.

4. Žaidimų programavimas su Greenfoot įvadas:

• Žaidimų kūrimas.

Užsiemimų kaina 20€/mėn. - 4 kartai per mėnesį

Užsiemimų trukmė: 60 min.

11-12 klasė programavimas

Bus mokoma prgramavimo C++ pradmenys, tinklapio kūrimo, trimatės grafikos, objektinis programavimas, animacijos kūrimo, grafinių objektų kūrimo ir redagavimo, pasiruošimas IT valstybiniam egzaminui.


1. Programavimo C++ pradmenys:

• Sakinys if;
• Ciklai (for, while);
• Ciklas cikle;
• Funkcijos.

2. Tinklapių kūrimas:

• HTML;
• CSS technologija;
• WEB svetainių kūrimas.

3. Žaidimų programavimas su „JMonkeyEngine“ įvadas:

• Žaidimų kūrimas;
• Žemėlapių kūrimas;
• Specialieji. efektai.

4. Objektinio (JAVA) programavimo pradmenys :

• Leksika ir sintaksė. Vidiniai duomenų tipai;
• Konstantos ir vardinis tipas. Klasės ir programų šablonai;
• Loginės sąlygos ir alternatyvų parinkimas. Ciklai;
• Masyvai ir ciklai;
• Daugiamačiai masyvai;
• Metodai ir jų parametrai;
• Masyvų tipo parametrai;
• Tekstų tvarkymo klasė String. Simbolių tipas Char;
• Tekstų tvarkymo metodai;
• Formatų eilutės. Klasė Building Strings. Bendrinė klasė List.

5. Pasiruošimas IT valstybiniam brandos egzaminui.



Užsiemimų kaina 20€/mėn. - 4 kartai per mėnesį

Užsiemimų trukmė: 60 min.

Vilniaus Antakalnio
progimnazija

20 mėn.
4 užsiėmimai per mėnesį
Trukmė - 60 min.

  Pirmadienis 

  13 - 14 val.  1 - 2 klasės

  14 - 15 val.  3 - 4 klasės

  15 - 16 val.   5 - 8  klasės

  Antradienis

  13 - 14 val. 1 - 2 klasės

Vilniaus Emilijos Pliaterytės
progimnazija

20 mėn.
4 užsiėmimai per mėnesį
Trukmė - 60 min.

Trečiadienis

13 - 14 val. 1 - 4 klasės

14 - 15 val. 5 - 8 klasės

  VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO  
  progimnazija

  20 mėn.
  4 užsiėmimai per mėnesį
  Trukmė - 60 min.

   Ketvirtadienis

   13 - 14val.  1 - 4 klasės

   14 - 15 val.  5 - 8 klasės

  Apie mus

  Siekiant suteikti galimybę moksleiviams įgyti kompiuterinį raštingumą,  VšĮ „Mokslo šviesa“ įkūrė programavimo mokyklą. Neformalaus ugdymo užsiėmimai vykstantys po pamokų,  apima visas bendrojo ugdymo mokyklos pakopas.

  Kokia mūsų misija ?

  Ugdyti mokinių gebėjimus naudoti IT efektyviam kasdieniniam mokymuisi, pažintinėms, tiriamosioms ir kūrybinėms veikloms, saugiam ir teisėtam komunikavimui, pasirengti tolimesniam mokymuisi, studijoms ir profesinei veiklai. 

  Kokie veiklos tikslai ?

  • Padėti mokiniams ugdyti informacinį mąstymą, suteikti skaitmeninio raštingumo pradmenis.
  • Lavinti kūrybinį, analitinį, strateginį mąstymą ir įgūdžius.
  • Suteikti galimybę susipažinti su moderniomis mokymosi priemonėmis, įgytas žinias įtvirtinti pažangiomis informacinėmis technologijomis.
  • Ugdyti vaikų loginio mąstymo ir kūrybiškumo gebėjimus.
  • Suteikti tvirtą pagrindą tolimesnėms studijoms ir savarankiškam darbui bei palengvinant adaptavimąsi informacinėje visuomenėje.

  INOVATYVUS MOKYMOSI PROCESAS IR PROGRAMAVIMO GALIMYBĖS MOKYKLOJE ATVERIA DURIS Į SĖKMĘ

  Kodėl mes neabejingi inovatyviems mokymosi proceso organizavimo pokyčiams? Išmanieji įrenginiai, planšetės, kompiuteriai ir kitos technologijos jau yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Vaikai kasdien mato kaip tėvai, seneliai, broliai, seserys, tetos, mokytojai naudojasi įvairiomis technologijomis. Visiems ne paslaptis, kad vaikai naudojasi jomis vis dažniau, todėl mūsų pagrindinis tikslas yra nukreipti vaikų norą naudotis technologijomis tinkama linkme. Labai didelis skirtumas yra tarp betikslio žaidimo ir žaidimo, skatinančio mokytis ir pažinti, o dar geriau – kurti žaidimą patiems, naudojantis programavimu. 
  Daugiau skaitykite...

  Registracija

  *
  *
  *
  *

  Sekite mus